Terapia Spider Suit

Kostium SpiderSuit jest miękką dynamiczną ortezą, jest doskonałym narzędziem rehabilitacyjnym, które pozwala na wykorzystanie przez terapeutę znanych metod stosowanych w rehabilitacji. SpiderSuit wspomaga proces usprawniania, ma znaczący wpływ na skrócenie czasu trwania terapii. Stworzony w celu korekcji wadliwych postaw wśród pacjentów cierpiących na schorzenia OUN, których przebieg związany jest ze zmianami zaistniałymi wskutek wad rozwojowych okresu prenatalnego jak i wielu schorzeń neurologicznych oraz ortopedycznych.

Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu SpiderSuit:

 • zewnętrzna stabilizacja tułowia,
 • normalizacja tonu mięśniowego,
 • nauka i poprawa techniki chodu,
 • korekcja pozycji ciała,
 • pozytywny wpływ na układ westykularny,
 • wspomaganie słabych mięśni,
 • stymulacja sensomotoryczna,
 • redukcja odruchów patologicznych,
 • dynamiczna korekcja nerwowo-mięśniowa,
 • zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej,
 • poprawa balansu i koordynacji ruchowej,
 • rozwój umiejętności ruchowej umożliwiających funkcjonalną niezależność,
 •  polepszenie propriocepcji,
 •  stymulacja mózgu oraz usprawnienia pracy cun,
 • obciążenia ciała siłami podobnymi do sił grawitacji,
 •  zmniejszenie niekontrolowanych ruchów w atetozach i ataksjach,
 • wpływ na rozwój zarówno ruchów globalnych, jak i precyzyjnych,