NDT Bobath

  • Ocena rozwoju psychoruchowego wcześniaków i niemowląt.
  • Wczesna interwencja – terapia wcześniaków, niemowląt i małych dzieci z asymetrią osiową oraz z zaburzonym napięciem mięśniowym (hipotonia i hipertonia).
  • Terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  • Terapia niemowląt i małych dzieci z kręczem szyi.
  • Rehabilitacja w wadach rozwojowych i genetycznych
  • Nauczanie rodziców, dzieci z zaburzonym napięciem mięśniowym,prawidłowej pielęgnacji i podstawowych ćwiczeń terapeutycznych.
  • Rehabilitacja w wadach postawy