Psycholog

Psycholog zajmuje się oceną rozwoju i terapii dzieci oraz poradnictwem dla rodziców, dotyczącym problemów wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych.
Zajęcia mają układ spotkań indywidualnych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Forma zajęć uzależniona jest od potrzeb dziecka. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i autonomii dziecka. Poprzez dobry kontakt z terapeutą oraz wspólną zabawę rozwijamy zdolność do wglądu w siebie, kompetencje społeczne oraz komunikacyjne.