Projekt Klub Młodzieżowy

Rekrutacja do projektu : Klub Młodzieżowy – „Wesoła Przystań”

   1. Regulamin rekrutacji 21.02.2020 r – pobierz
   2. Formularz rekrutacji uczestnika projektu – pobierz
   3. Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – pobierz
   4. Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz
   5. Deklaracja uczestnika w projekcie – pobierz
   6. Umowa uczestnictwa w projekcie grantowym – pobierz