Pedagog

Terapia pedagogiczna jest to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Stanowi interwencję wychowawczą zmierzając do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej oraz motywację w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.
W pracy wykorzystywane są program Aktywności Knilla, Metoda Denisona, Metoda Dobrego Startu, Metoda Krakowska, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka, koncentrację uwagi, poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej.

Terapia pedagogiczna:
– wspomaga rozwój dziecka,
– pokonuje trudnoci rozwojowe dzieci,
– rozwija twórcze myślenie dzieci,
– usprawnia zaburzone funkcje wzrokowe, słuchowe, ruchowe, pamięci i koncentracji, a także skuteczne uczenie się,
– redukuje napięcie wywołane stresem,
– przywraca naturalny mechanizm rozwoju każdego dziecka,
– poprawia pamięć długo i krótkotrwałą.