Muzykoterapia

Muzykoterapia jest jedną z form fizjoterapii i psychoterapii, w której stosuje się sztukę muzyczną i inne zjawiska akustyczne w celu stymulowania, usprawniania, kompensowania i korygowania zaburzeń rozwoju. Najczęściej u dzieci prowadzi się muzykoterapię aktywną (ekspresyjną), która wykorzystuje śpiew, ruch, grę instrumentalną, albo muzykoterapię receptywną polegającą na słuchaniu muzyki.

Muzyka wpływa regulująco na emocjonalną sferę aktywności oraz funkcje wegetatywne dzieci, przynosząc uspokojenie, rozluźnienie, zadowolenie, radość, aktywizację i mobilizację psychoruchową. Może przyczyniać się do rozwoju i usprawnienia niemal wszystkich obszarów osobowości dziecka.