Metoda Ruchu Rozwijającego według W.Sherborn

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego za pomocą ruchu.

Rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej.