Kadra

mgr Ewelina Janiszewska   (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta NDT Bobath )

Studia:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum – Fizjoterapia

Studia podyplomowe:

 • Wyższa Szkoła Bankowa – Administracja-Zarządzanie i Organizacja
 • Wyższa Szkoła Terapii i Edukacji-  Fizjoterapia w pediatrii
 • Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica – Przygotowanie pedagogiczne

Kursy:

 • Integracja sensoryczna II stopień – Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej;
 • Integracja Sensoryczna I stopień – Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej;
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne;
 • Ocena Neurorozwojowa Niemowląt – Wczesna Interwencja;
 • Handling- Opieka i pielęgnacja a rozwój dziecka;
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych, spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego;
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznym i posturalno motorycznymi.
 • Zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego;
 • MasażShantali wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantali (VSD);
 • Masaż I° klasyczny, sportowy;
 • Masaż leczniczyII° segmentarny, limfatyczny, terapia manualna;
 • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne,
 • Kurs doskonalący poziom I– Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne;
 • Nowości w gimnastyce korekcyjnej – metodą trójpłaszczyznowo – osiową;
 • KinesiologyTaping;
 • Instruktor – Nordic Walking;
 • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi;
 • Praktyczne wykorzystanie kombinezonu rehabilitacyjnego/ortezy SpiderSuit
 • Łagodna stymulacja rozwoju noworodków i niemowląt CCCC-SKS
 • Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp Dziecka,
 • Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej
  z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Biofeedback EEG(neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych
  oraz treningu szczytowej wydajności –Trener Biofeedback EEG
 • Masaż bańką chińską
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath

Warsztaty:

 • Wspieranie neurofizjologicznego rozwoju dziecka poprzez noszenie w chuście wiązanej CLAUWI;
 • Wstęp do rehabilitacji oddechowej u dzieci;
 • Pływanie niemowląt;
 • Ocena rozwoju dziecka;
 • Aktywnej Rehabilitacji,
 • Konferencja połączona ze szkoleniem nt: Zespół Aspergera; Autyzm,

mgr Monika Stobińska   (Fizjoterapeuta)

Studia:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum – Fizjoterapia

Kursy:

 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych, spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego;
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.  Zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego;
 • Neurosensoryczna terapia taktylna wg.dr Swietlany Masgutowej – Metody i techniki pracy z dziećmi i dorosłymi z deficytami w psychorozwoju ruchowym;
 • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne
 • Kinesiology Taping;
 • Instruktor – NordicWalking;
 • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi;
 • Kurs I stopnia Stymulacji Bazalnej do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym;
 • Praktyczne wykorzystanie kombinezonu rehabilitacyjnego/ortezy SpiderSuit
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jagoda Karge   (Terapeuta zajęciowy, Oligofrenopedagog)

Studia:

 • Akademia Wychowania Fizycznego – wychowanie specjalne

Studia podyplomowe:

 • Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa – Terapia zajęciowa
 • Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa -Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Stosowana Analiza Zachowania

Kursy:

 • Terapia Ręki I i II stopień,
 • Stosowana Analiza Zachowania ( Terapia Behawioralna)
 • Terapia Behawioralna osób z autyzmem
 • Odbycie stażu profesjonalnego dotyczącego poznania metod pracy z osobami autystycznymi oparty na stosowanej analizie zachowania
 • Metoda Dobrego Startu
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytem rozwoju do 12 roku życia.
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Kokoszka-Wrycza   (Logopeda)

Studia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – pedagogika o specjalizacji logopedia

Studia podyplomowe:

 • Uniwersytet Gdański – Neurologopedia

Kursy:

 • I stopień języka migowego
 • Picture Exchange Communication System (PECS)-Poziom 1
 • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
 • Wspieranie funkcji prelingwistycznych. Wczesna opieka logopedyczna dziecka 0-2 r.ż
 • Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej
 • Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy (praca z serią Stymulacja i terapia)
 • Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne,
  „Moje sylabki’ – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg.prof. J. Cieszyńskiej
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie SUO
 • Opóźniony rozwój mowy diagnoza i terapia

 

Jolanta Front   (Terapeuta zajęciowy, Trener Biofeedback EEG)Kursy:

 • Studium Medyczne – Terapeuta zajęciowy
 • Terapia ręki I i II stopień
 • Biofeedback EEG(neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych
  oraz treningu szczytowej wydajności
 • Sensoplastyka
 • Animator Czasu Wolnego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Wykorzystanie Sali Doświadczania Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych
mgr Katarzyna Kruk   (Pedagog)
Studia:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Psychologia, specjalność – psychologia wspomagania rozwoju

Studia podyplomowe:

 • Wyższa Szkoła Gospodarki – Przygotowanie pedagogiczne

Kursy:

 • Metoda Johansena IAS

 

mgr Małgorzata Zakrzewska   (Psycholog)

Studia:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Psychologia, specjalność kliniczna

Szkolenia:

 • „Spotkania z psychoterapią psychodynamiczną” – cykl warsztatów Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy, obejmujący podstawowe zagadnienia psychoterapii psychodynamicznej
 • „Zrozumiesz – będziesz zrozumianym. Praca z dzieckiem autystycznym” – warsztat organizowany przez Instytut Psychologii UKW
 • Program „Przyjaciele Zippiego” – program dotyczący promocji zdrowia psychicznego, skierowany do dzieci w wieku 5-8 lat, rozwijający umiejętności psychospołeczne

Wolontariat:

 • Kilkumiesięczny wolontariat w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
  dr Józefa Bednarza w Świeciu
mgr Aleksandrowicz Anna   (Fizjoterapeuta)

Studia:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika  – Fizjoterapia

Kursy:

 • Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
 • PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody W. Sherborne
 • Kinezjotaping instruktor Nordic Walking PFNW/INWA