Kadra

mgr Ewelina Janiszewska   (Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta NDT Bobath )

Studia:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum – Fizjoterapia

Studia podyplomowe:

 • Wyższa Szkoła Bankowa – Administracja-Zarządzanie i Organizacja
 • Wyższa Szkoła Terapii i Edukacji-  Fizjoterapia w pediatrii
 • Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica – Przygotowanie pedagogiczne

Studium Medyczne – Technik fizjoterapii

Kursy:

  • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath,
  • Integracja Sensoryczna II stopień – Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej;
  • Integracja Sensoryczna I stopień – Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej;
  • Ocena Neurorozwojowa Niemowląt – Wczesna Interwencja;
  • Handling- Opieka i pielęgnacja a rozwój dziecka;
  • Łagodna stymulacja rozwoju noworodków i niemowląt CCCC-SKS,
  • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych, spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego;
  • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznym i posturalno motorycznymi. Zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego;
  • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne;
  • Wielowymiarowa terapia manualna stóp dziecka (Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp)
  • Nowości w gimnastyce korekcyjnej – metoda trójpłaszczyznowo – osiowa;
  • Praktyczne wykorzystanie kombinezonu rehabilitacyjnego/ortezy  SpiderSuit
  • Masaż Shantali wg. metodyki Holenderskiej
  • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne,
  • Kurs doskonalący poziom I– Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne;
  • Kinesiotaping;
  • Masaż I° klasyczny, sportowy;
  • Masaż leczniczy II° segmentarny, limfatyczny, terapia manualna;
  • Masaż bańką chińską,
  • Instruktor – Nordic Walking;
  • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi;
  • Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu,
  • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
  • Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności –Trener Biofeedback EEG,

Warsztaty:

 • Wspieranie neurofizjologicznego rozwoju dziecka poprzez noszenie w chuście wiązanej CLAUWI;
 • Wstęp do rehabilitacji oddechowej u dzieci;
 • Pływanie niemowląt;
 • Ocena rozwoju dziecka;
 • Aktywnej Rehabilitacji,
 • Konferencja połączona ze szkoleniem nt: Zespół Aspergera; Autyzm,
 

 

mgr Anna Aleksandrowicz –  Fizjoterapeuta

Studia:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika  Collegium Medicum– Fizjoterapia

Kursy:

 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy,
 • Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy,
 • Wczesna diagnostyka małego dziecka,
 • Terapia manualna u dzieci,
 • Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne,
 • PNF,
 • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne,
 • Kinesiotaping,
 • Instruktor – Nordic Walking;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jagoda Karge   (Terapeuta zajęciowy, Oligofrenopedagog)

Studia:

 • Akademia Wychowania Fizycznego – wychowanie specjalne

Studia podyplomowe:

 • Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS – Stosowana Analiza Zachowania –  Certyfikowany Terapeuta Behawioralny
 • Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa -Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa – Terapia zajęciowa

Kursy:

 • Trener Umiejętności Społecznych – „TUS SST”
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie SUO
 • Stosowana Analiza Zachowania – Terapia Behawioralna
 • Terapia Behawioralna osób z autyzmem
 • Odbycie stażu profesjonalnego dotyczącego poznania metod pracy z osobami autystycznymi oparty
  na stosowanej analizie zachowania,
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Metoda Dobrego Startu
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytem rozwoju do 12 roku życia.
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R.
 • Terapia Ręki I i II stopień,
 • Terapia ręki – przykłady rozwiązań problemów grafomotorycznych dzieci z Zespołem Downa
 • Konferencja Zespół Downa. Odpowiedzi na pytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Kokoszka-Wrycza  – Logopeda, Neurologopeda

Studia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – pedagogika o specjalizacji logopedia

Studia podyplomowe:

 • Uniwersytet Gdański – Neurologopedia

Kursy:

 • I stopień języka migowego
 • Picture Exchange Communication System (PECS)- Poziom 1
 • Kinezjotaping w logopedii
 • Wspieranie funkcji prelingwistycznych.  Wczesna opieka logopedyczna dziecka 0-2 r. ż
 • Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy – praca z serią Stymulacja i Terapia
 • Gdy przedszkolak nie chce jeść – niejadki, neofobia żywieniowa, czy wybiórczość pokarmowa
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych wg. Dr Anny Regner
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne,
 • Opóźniony rozwój mowy diagnoza i terapia
  „Moje sylabki’ – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg.prof. J. Cieszyńskiej
 • Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie SUO
 • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

 

mgr Katarzyna Kruk  Psycholog, Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Studia:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Psychologia, specjalność – psychologia wspomagania rozwoju

Studia podyplomowe:

 • Wyższa Szkoła Gospodarki – Przygotowanie pedagogiczne
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej

Kursy:

 • Provider-Terapeuta Metody Johansena IAS – Trening słuchowy Johansen IAS – Diagnoza i terapia
 • Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR) w pracy pedagoga i psychologa szkolnego
 • Trening słuchowy Magdaleny Krawczun
 • Trening Umiejętności Społecznych LEGO TUS
 • TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej
 • Trener TUS –Trening Umiejętnosci Społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Trener TUS osób z autyzmem i Zespołęm Aspergera
 • Autyzm: Terapia w zabawie, zabawa w terapii
 • Kurs z Komunikacji „Dobre Realacje” oparty na metodzie porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga
 • Metoda „Dam Radę”
 • Metoda „Jestem z Ciebie dumny”
Jolanta Front   (Terapeuta zajęciowy, Trener Biofeedback EEG)

 • Studium Medyczne – Terapeuta zajęciowy,

Kursy:

 • Terapia ręki I i II stopień
 • Biofeedback EEG(neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach, klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności,
 • Trenera Biofeedback I
 • Trener Biofeedback II stopnia
 • Sensoplastyka,
 • Animator Czasu Wolnego,
 • Wykorzystanie Sali Doświadczania Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych
 • Masaż sensoryczny kończyny górnej i ręki + ćwiczenia aktywizujące rękę
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna